Олег Мороз: «Керівник вищого навчального закладу повинен забезпечити створення того рівня корпоративної культури, за якої корупція стане неможливою»
Середа, 27 травня 2015, 15:48
Про проблеми сучасної української вищої освіти спілкуємося із доктором економічних наук, професором Морозом Олегом Васильовичем.
 
- У суспільстві існує точка зору про те, що вища освіта дискредитувала себе. Як Ви оцінюєте такі коментарі?
- Така постановка питання є помилковою. Освіта та вища освіта зокрема є безпосереднім індикатором рівня розвитку країни. Високий рівень освіти – показник постіндустріального суспільства, за яким Україна належить до групи розвинутих країн. ООН, інші міжнародні організації розглядають цей критерій як один з основних. Існують достатньо підтверджені розрахунки про безпосередній зв'язок рівня освіти із добробутом в країнах, особливо в країнах «третього світу». Проблема України полягає у тому, що високий рівень освіти невиправдано низько корелює із рівнем та якістю життя. Саме це слід вирішувати і відповідну формулювати зміст проблеми.
 
- Чи є майбутнє в українських університетах?
Безумовно. Їхня справжня історія лише розпочинається. Українські університети сьогодні знаходяться у певному кризовому стані. Але будь-яка криза – це переломна точка, сподіваюсь наша спрацює на покращення. Якщо здійснити модернізацію університетів, можливо і необхідно забезпечити їхній розвиток. Якщо нічого не робити – вони просто зникнуть. Приклади цього, на жаль, вже є.
 
І у набагато гірших економічних умовах уряди, країни, суспільство йшли на фінансування освітянських та наукових закладів типу університетів. Згадаємо вислів Наполеона, який під час війни у Єгипті та безпосередньо нападу ворожої кавалерії з усіх боків пустелі, надавав безсмертний за своїм змістом наказ: «Віслюків і вчених – у центр колони!» (вчені перебували ТОДІ у складі експедиції для вивчення памяток археології). Віслюків – тому що вони перевозили воду у пустелі, а вчені – тому що було розуміння про необхідність їхнього захисту понад усе. За аналогією сьогодні в Україні вчених (а до них я відношу і викладачів ВНЗ) також слід захищати не меншою мірою. 
 
 
- Наскільки престижною є сьогодні робота викладачів вищої школи?
- Престижність природньо обумовлена соціальним статусом і матеріальним стимулюванням. На жаль, мотивацію викладачів в Україні сьогодні доводиться шукати не у низькій оплаті праці. Однак, переважно саме так було і у часи колишнього СРСР, коли більш менш високий рівень оплати праці завжди був в еліти викладачів, які до того ж забезпечували викладання політизованих дисциплін або працювали у сфері оборонного комплексу. Якщо порівнювати стан українських викладачів із світовим, то нічого втішного не знайдемо. Якщо узагальнити, то викладач в Україні отримує у 10 разів менше ніж у Греції, який, в свою чергу, отримує у 10 разів менше ніж в Англії. Така сумна математика. І у цьому також полягає джерело коруції в українських університетах. Саме тому проблема низьких мотивацій є, як вважаю, першочерговою. Зі свого досвіду хотів би відзначити, що для українських вчених головним був і залишається фактор самореалізації, своїх ідей, винаходів, розробок, поглядів врешті-решт.
 
- Якщо Ви вже торкнулися цієї теми, то наскільки поширеною є корупція сьогодні в українських університетах? Як із цим боротися?
- Корупція є. Заперечувати ці факти чи применшувати негативні наслідки явища безглуздо. Наскільки відрізняються ВНЗ за цією ознакою, я не можу об’єктивно порівняти. Але така різниція, безумовно, існує, що вже говорить про суб’єктивнє підгрунття проблеми.
 
Корупція – це не тільки ситуація, коли студент дає хабар, а викладач його приймає чи примушує давати. Це і тіньові схеми управління в університетах, це - «сімейственість», це - панування «телефонного права», іншими словами, це - ситуація, коли в університеті не існує системи виштовхування із викладацького середовища осіб, які не відповідають фаховим чи моральним вимогам.
 
Зводити корупцію до рівня оплати праці викладачів занадто просто. Це – аргумент на користь тих керівників, для яких корупція є вигідною у прямому чи опосередкованому тлумаченні цього. «Низька зарплата – то що я можу зробити?». Я вже згадував, що асистент ВНЗ отримував у 80-хх рр. у СРСР 140 крб. (ті хто памятають – зрозуміють як це було мало). Проте корупції тоді майже не було.
 
Хотів би підкреслити, що корупція у ВНЗ не є, умовно кажучи, «старою» нормою, традицією. Тридцять років тому її не було, бо я сам навчався навіть не підозрюючи що таке може бути. Звідси навіть теоретично корупцію подолати не важко. Знову ж таки, у будь-яких, навіть найкорумпованих університетах, існує частка викладачів, для яких корупція це – ненормально і які в принципі не будуть цим займатися навіть якщо їм взагалі не платити зарплату. Отже, в першу чергу це не правова, а моральна проблема. Як забезпечити щоб норма «не давати хабарі» панувала – це вже завдання менеджменту університету. Це важке, але реальне управлінське завдання. Саме керівник вищого навчального закладу  повинен забезпечити створення того рівня корпоративної культури, за якої корупція стане неможливою.
 
- Як Ви вважаєте, чи важливо сьогодні мати вищу освіту?
- Вища освіта – важливий етап становлення кожної людини. Батько Сікорського (відомого авіаінженера, творця гелікоптера та цієї галузі авіабудування у США) свого часу жалівся, що для забезпечення навчання сина у Київському університеті прийшлося продати родову землю. Але справа, як виявилося, була того варта.
 
Вища освіта, окрім набуття фахових знань, це – друзі, знайомства, кар’єра, нова  інформація, навики комунікацій та багато чого іншого, які просто необхідні для майбутнього. Мене, наприклад, дуже радує у сучасної молоді бажання самореалізуватися. У мої часи було набагато більше оточення тих, кому «все байдуже».
 
Згадую як свого часу радів мій батько – напівсирота, виходець із простої селянської сімї, батько якого загинув у 1943 р. – коли почув звістку про те, що я поступив в інститут. Я тоді ще дивувся чого він так радіє, ну, поступив – то й поступив. Лише тепер розумію, що така подія різко змінила моє життя, і він, який не міг отримати вищу освіту сам, це як ніхто розумів.
 
- Як Ви вважаєте де краще отримувати вищу освіту, в Україні чи за кордоном?
- Вибір вищої освіти є одним із основних етапів у житті кожної людини, і лише їй приймати остаточне рішення, зважаючи на всі аргументи.
Загалом хотів би означити, що вища освіта в Україні має достатньо високий рейтинг у світі. І це не зважаючи на несприятливі умови, в яких перебувають наші ВНЗ, з якими не стикається жоден університет Європи. Певне «приниження» рейтингу, як мені здається, здійснюється найчастіше в самій Україні. В останньому рейтингу найкращих університетів світу, що був складений з використанням матеріалів британською компанією Quacquarelli Symonds, увійшли шість українських навчальних закладів. Ввійти до цього списку іншим нашим ВНЗ цілком реально.
 
Людина, яка навчається за кордоном, а потім повертається в Україну, може стикнутися із тим, що вчилася, орієнтуючись на підходи іншої країни та суспільства. Не думаю, що це буде серйозним бар’єром для кар’єрного зростання, але й ігнорувати це не слід. Іншими словами, якщо людина навчається за кордоном, то скоріше всього і працювати буде саме там. В свою чергу завжди вважав, що реалізуватися в Україні потенційно можливо набагато більшою мірою, аніж за кордоном. Саме тому вчитися і працювати в Україні все ж таки вважав би більш прагматичним. Зараз я свідомо не торкаюся патріотичних мотивів.
 
 
- Що повинно бути в основі розвитку сучасного університету?
- Як і тисячу років тому, у будь-якій країні університет базується на трьох функціях – навчальному процесі, науковій діяльності та сприянні розвитку громади, регіону, країни. Все інше здійснюється в межах цих функцій. Здійснювати управління університетом та забезпечувати його успішний розвиток, якщо є розуміння цих функцій та принципів їхньої реалізації, не важко. Набагато важче дотримуватися цих принципів у тих умовах, що існують сьогодні.
 
Університет – це консервативна організація, яка побудована на невловимому співвідношенні унікальності знань, фаховості, високої моралі, знань психології тощо. Основу університету складає унікальна атмосфера лекційної аудиторії та взаєморозуміння і довіри між викладачем та студентом.
 
Якщо говорити про стратегію розвитку, вважаю, що в основі такої повинна бути модель дослідницького університету, яка дозволить використати одночасно і потенціал навчального процесу, наукової діяльності та впровадження відповідних результатів у практику.
 
Не менш важливим завданням є створення справжньої системи самоуправління в університеті, коли ефективність його діяльності не буде залежати від кон’юнктурних факторів, особи що є першим керівником, впливу зовнішніх організацій, політики врешті-решт. Натомість такий принцип автоматично забезпечить концентрацію на кафедрах людей, які відповідають вимогам сучасного університету.
 
- Які для Вас основні принципи в роботі?
- Для мене важливо, щоб стосунки із колективом будувались на засадах чесності, відповідальності та толерантності. Також важливо, щоб у будь-якій справі була чітко окреслена ціль. Наскільки чітко керівник представляє свої цілі та цінності, багато в чому залежить які люди будуть працювати в колективі і як швидко буде досягнуто мети.
 
- Які завдання стоять перед успішним керівником університету.
- Повертаючись до тем корупції, вважаю, що важливим є забезпечення прозорості діяльності університету та його структурних підрозділів, в тому числі прозорості фінансово-економічної діяльності. Необхідно забезпечити можливість відкритого обговорення доходів і видатків університету у процесі формування та реалізації його річного консолідованого бюджету.
 
Безумовно важливим є інтеграція університету до загальноєвропейської системи освіти і наукової діяльності, забезпечення високої якості навчального процесу на основі європейських стандартів.
 
Ефективна управлінська система – це в першу чергу підвищення вмотивованості  професорсько-викладацького складу, оперативне задоволення соціальних потреб працівників і студентів університету, розширення спектру освітніх послуг та підвищення  їхньої якісті, що в решті решт загалом покращує імідж університету і підвищує його привабливість для вступу.