У МОН затвердили 75 нових модельних програм для 5-9 класів
Четвер, 15 липня 2021, 12:20

Міністерство освіти та науки надало гриф "Рекомендовано" 75 модельним навчальним програмам для базової середньої освіти, які відповідають новому Держстандарту.

Відповідний наказ МОН № 795 очільник МОН Сергій Шкарлет підписав 12 липня.

Програми були створені відповідно до Переліку модельних навчальних програм для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти Типової освітньої програми для базової школи. 

Навчальні програми стануть основою для розроблення нової навчальної та методичної літератури для 5-9 класів.

За даними МОН, програми пройшли комплексну експертизу і будуть масово впроваджуватися в освітній процес шкіл поетапно, починаючи з 2022/2023 навчального року.

У 2021/2022 навчальному році модельні навчальні програми впроваджуватимуться тільки в закладах освіти, які пілотують реформу "Нова українська школа".

Модельні навчальні програми розробили для:

 • мовно-літературної галузі ("Українська мова", "Українська література", "Зарубіжна література");
 • математичної галузі ("Математика");
 • природничої галузі ("Пізнаємо природу", "Природничі науки");
 • соціальна і здоров'язбережувальна галузь ("Здоров’я, безпека та добробут");
 • громадянська та історична галузь ("Вступ до історії України", "Досліджуємо історію і суспільство", "Історія України. Всесвітня історія", "Україна і світ, вступ до історії та громадянської освіти");
 • інформатична освітня галузь ("Інформатика");
 • технологічна освітня галузь ("Технології");
 • мистецька освітня галузь ("Драматургія і театр", "Мистецтво", "Музичне мистецтво");
 • іноземні мови ("Іноземна мова", "Друга іноземна мова");
 • етика і курси морального спрямування ("Етика", "Вчимося жити разом", "Культура добросусідства");
 • модельні навчальні програми меншин ("Болгарська мова", "Гагаузька мова", "Мова іврит", "Молдовська мова", "Новогрецька мова", "Румунська мова", "Російська мова", "Словацька мова", "Угорська мова", "Польська мова", "Інтегрований курс кримськотатарської мови і літератури", "Інтегрований курс молдавської/польської, /румунської/угорської та зарубіжної літератури").

Так, наприклад, серед тем з української мови буде "Українська мова в житті українців", де зокрема дітям розповідатимуть про  відчуття належності до українського народу через мову, захист державних кордонів тощо.

Крім того, учні вивчатимуть лексикологію, фразеологію, фонетику тощо. 

Загалом діти мають навчитися висловлювати свої думки усно та письмово, використовуючи норми рідної мови, особливості основних стилів і жанрів мовлення, типів мовної взаємодії.

А також вміти знаходити й опрацьовувати інформацію з різних джерел, вміти її критично осмислювати, відстоювати власні погляди, дотримуватися культури мовлення та інше.

Основні навчальні цілі математики у 5–6 класах стосуються систематизації, розвитку, розширення та поглиблення знань про число та найпростіші геометричні фігури. 

Від учнів очікують такі основні математичні компетентності:

 - знання способів запису натуральних, цілих і дробових чисел та вміння;

- проводити з ними арифметичні операції – додавання, віднімання, множення (у тому числі піднесення до степеня) та ділення; 

- знання означень, найпростіших властивостей та способів вимірювання основних плоских і просторових геометричних фігур, уміння зображати та розпізнавати їх (прямі, промені, відрізки, кути, трикутники, прямокутники, квадрати, кола, круги, кругові сектори, прямокутні паралелепіпеди, куби, піраміди); 

-  знання основних одиниць вимірювання довжин, площ, об'ємів та ваг, співвідношень між ними, способів переходу від одних одиниць до інших;

- уміння оперувати з найпростішими числовими та буквеними виразами, рівностями, нерівностями та рівняннями; 

- уміння розв'язувати текстові задачі, зокрема, практичного змісту, що зводяться до лінійних рівнянь; 

- застосування найпростіших математичних моделей для опису та аналізу реальних та гіпотетичних об'єктів, явищ і процесів, зокрема, формул, рівнянь, діаграм, шкал, графіків, відношень, пропорцій, відсотків та масштабу; 

- уявлення про взаємозв'язок математики та культури в процесі історичного розвитку людства, зокрема, про роль математики для вирішення нагальних практичних потреб.

На уроках етики учням розповідатимуть, що таке любов, закоханість та міжособистісні взаємини, про права дітей і відповідальність, інклюзію, духовність і релігію, благодійність і волонтерство тощо.

У програмі з етики наголошують, що "навчання учнів буде більш успішним за умови панування в освітньому закладі демократичної атмосфери та правил поведінки, стосунків учасників освітнього процесу, побудованих на етичних началах, рівноправних партнерських відносинах і взаємоповазі". 

З переліком і змістом всіх програм можна ознайомитися тут

Інші новини